Третиране на опасни и неопасни отпадъци

  • Събиране и транспорт
  • Временно съхранение
  • Оползотворяване/обезвреждане

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Третиране на болнични отпадъци

  • Събиране и транспорт
  • Временно съхранение
  • Оползотворяване/обезвреждане

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

Експертна помощ и консултантски услуги

  • Предлагаме консултантски услуги в сферата на екологичното законодателство
  • Водене на месечна отчетност: попълване на отчетни книги, съгласно Наредба № 1
  • Изготвяне на годишни отчети, съгласно Наредба № 1

ПРОЧЕТИ ОЩЕ