РЕШЕНИЕТО ЗА ВАШИТЕ ОТПАДЪЦИ!

ЗА НАС

„ЕКО ТРЕЙД БГ” ООД е частно търговско дружество, специализирано в събиране, транспортиране, съхранение преди третиране, оползотворяване и/ или обезвреждане на отпадъци.

ОПАСНИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

ЗАПИТВАНЕ

Екипът ни може да Ви съдейства при приемането и третирането на всички видове отпадъци, генерирани от Вашата дейност

БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ

ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ